VRF - Commercial

VRF tehnologija proširuje primenu vrhunske fleksibilnosti i precizne regulacije tipične za split sisteme na složene i veoma raznolike konfiguracije za primenu u poslovnim i industrijskim objektima. Toshiba Super Modularni Multi Sistem i kompaktni MiNi S-MMS sistem sadrže dva inverterska kompresora (twin rotary) u svakoj spoljašnjoj jedinici što predstavlja izuzetnu inovaciju firme Toshiba u cilju smanjenja potrošnje energije i povećanja uštede.


SMMS-e

SMMS-e Application manual

SMMS-e Installation manual

SMMS-e Owners manual


SMMSi

SMMSi Application manual

SMMSi Service manual

SMMSi Installation manual

SMMSi Owners manual


MiNi SMMS

MiNi SMMS Design manual 1-fazne

MiNi SMMS Service manual 1-fazne

MiNi SMMS Installation manual 1-fazne

MiNi SMMS Owners manual 1-fazne


MiNi SMMS-e

MiNi SMMSe Engineering Data Book 3-fazne

MiNi SMMSe Service Manual 3-fazne

MiNi SMMSe Installation Manual-EN 3-fazne

MiNi SMMSe Installation Manual-HR 3-fazne

MiNi SMMSe Owners Manual-EN 3-fazne

MiNi SMMSe Owners Manual-HR 3-fazne


SHRM-e

SHRMe Katalog

SHRMe Engineering Data Book

SHRMe Installation Manual

SHRMe Service Manual

SHRMe Owners Manual-EN

SHRMe Owners Manual-HR