VRF - Commercial

VRF tehnologija proširuje primenu vrhunske fleksibilnosti i precizne regulacije tipične za split sisteme na složene i veoma raznolike konfiguracije za primenu u poslovnim i industrijskim objektima. Toshiba Super Modularni Multi Sistem i kompaktni MiNi S-MMS sistem sadrže dva inverterska kompresora (twin rotary) u svakoj spoljašnjoj jedinici što predstavlja izuzetnu inovaciju firme Toshiba u cilju smanjenja potrošnje energije i povećanja uštede.


Program Selection Tool za VRF SMMSi klima sisteme

02. Program Selection Tool za VRF SMMSi klima sisteme - Version 2.4.93.0

02.1 Uputstvo za korišćenje programa Selection Tool za VRF SMMSi klima sisteme

02.2 Uputstvo za instaliranje programa Selection Tool za VRF SMMSi klima sisteme