VRF - Commercial

VRF tehnologija proširuje primenu vrhunske fleksibilnosti i precizne regulacije tipične za split sisteme na složene i veoma raznolike konfiguracije za primenu u poslovnim i industrijskim objektima. Toshiba Super Modularni Multi Sistem i kompaktni MiNi S-MMS sistem sadrže dva inverterska kompresora (twin rotary) u svakoj spoljašnjoj jedinici što predstavlja izuzetnu inovaciju firme Toshiba u cilju smanjenja potrošnje energije i povećanja uštede.


Program TOSHIBA Design-Airs za projektovanje VRF SMMSi klima sistema

01. Program TOSHIBA Design-Airs za projektovanje VRF SMMSi klima sistema - Novi program, preporučujemo da se radi sa njim

01.1 Uputstvo za korišćenje programa Design-Airs

01.2 Prezentacija programa Design-Airs"

01.3 Quick Demo programa Design-Airs

01.4 Complete Demo programa Design-Airs