VRF - Commercial

VRF tehnologija proširuje primenu vrhunske fleksibilnosti i precizne regulacije tipične za split sisteme na složene i veoma raznolike konfiguracije za primenu u poslovnim i industrijskim objektima. Toshiba Super Modularni Multi Sistem i kompaktni MiNi S-MMS sistem sadrže dva inverterska kompresora (twin rotary) u svakoj spoljašnjoj jedinici što predstavlja izuzetnu inovaciju firme Toshiba u cilju smanjenja potrošnje energije i povećanja uštede.


Programi za Toshiba klima sisteme

01. Program TOSHIBA Design-Airs za projektovanje VRF SMMSi klima sistema - Novi program, preporučujemo da se radi sa njim

02. Program Selection Tool za VRF SMMSi klima sisteme

03. Program Air to Air Heat Exchanger selection tool

04. Program za brzi izbor potrebnog kapaciteta klima uređaja